E-Posta Veya Şifreniz Hatalı. Lütfen Kontrol Ederek Tekrar Deneyiniz.
Çalışma Saatlerimiz
08:00-18:00
İletişim Numaramız
03242341933
Bizim Öncelğimiz Sizin Güvenliğiniz.
Blog
İş Güvenliği
Kulak Koruyucu Seçimi
İş Güvenliği
Blog İçeriği
Yorumlar
6.01.2018 - 15:03
1766 Görüntüleme

İnsanların gürültülü ortamlarda çalışması kulak çınlaması, işitme kaybı, psikolojik rahatsızlıklar, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için gürültülü ortamlarda çalışanların, şayet gürültü yok edilemiyorsa ve/veya mühendislik önlemleri yetersiz kalıyorsa, kulak koruyucu donanım kullanması gereklidir.

Türkiye’de yayınlanan “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği 3 farklı maruziyet değeri mevcuttur. Yönetmeliğe göre en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A) ve maruziyet sınır değeri 87 dB(A) olarak belirlenmiştir.

Bunların günlük hayatımızdaki etkisine baktığımızda, eğer bir çalışma ortamında yapılan 8 saatlik gürültü ölçümleri 80 dB(A) ve üzeri olarak raporlandı ise, işveren işyerinde kulak koruyucu donanım bulundurmak zorundadır. 85 dB(A) ve üzerinde ise, çalışanlar işverenin sağladığı kulak koruyucu donanımı kullanmak zorundadır. Ancak genellikle iş güvenliği uzmanlarının seçmesi gereken SNR (sönümleme) değerleri ile ilgili herhangi bir yönlendirme yönetmeliklerde bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin belirttiği konular arasında; kulak koruyucu donanımın, işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır. Bu yönlendirme sonucu genellikle; genel yaklaşım, en yüksek SNR değerine sahip kulak koruyucu donanım hangisi ise onun tercih edilmesidir. Ancak bu yöntem çok da doğru değildir. Eğer seçilen SNR değeri, ölçüm değerlerine uygun olarak seçilmez ve gereğinden fazla bir koruma sağlarsa aşağıdaki gibi riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir:


Normal şartlarda kişisel koruyucu donanımlar ekstra risk yaratmamalıdır. Bu nedenle, her kişisel koruyucu donanımda olduğu gibi kulak koruyucu donanımlarda da doğru seçim önceliklendirilmelidir.

Kulak koruyucu donanımlarda Avrupa’nın ve Türkiye’nin de kabul ettiği standart EN 352 olarak geçmektedir. EN 352 standartlar serisi (EN 352-1: Kulaklıklar, EN 352-2: Kulak tıkaçları, EN 352-3: Barete monte kulaklıklar) kulak koruyucu donanımların yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerini kapsamaktadır, seçilecek SNR değeri ile ilgili bilgi vermez. Bu durumda, EN 458 “İşitme Koruyucuları – Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım – Kılavuz” isimli standarda bakılarak en doğru seçim yapılabilmektedir.

Öncelikle EN 458’e göre aşağıdaki maddeler bir kulak koruyucu donanım için olmazsa olmazlardandır:

Özellikle çimento ve inşaat sektörlerinde karşımıza çıkan, baretin altına giyilen ve sıcak tutması amacıyla kullanılan kar maskesine benzeyen kıyafetlerin üzerine takılan kulak koruyucu donanımlar ne yazık ki üretici firma tarafından beyan edilen koruma seviyesinin çok daha altında koruma sağlamaktadır. 2009 senesinde Liz Brueck* tarafından hazırlanan ve İngiliz HSE (Health and Safety Laboratory) bülteninde yayınlanan araştırmaya göre, bere ve kar maskesi gibi aksesuarlar üzerine giyilen kulak koruyucu donanımların SNR değerlerinin yarı yarıya düştüğü raporlanmıştır.

Diğer bir konu ise, barete monte kulak koruyucu donanımlar için baretin, barete monte kulaklık ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Bu konu ile ilgili detay bilgi EN 352-3 standardında yer almaktadır. Baret ve barete monte kulaklık ile ilgili uyum tabloları (S,M,L tabloları) her kulaklığın üretici firmasında yer almaktadır ve bu tabloya göre seçimler gerçekleştirilmelidir.

Bu konular içerisinde en önemlisi, aslında günlük hayatımızda gördüğümüz ancak genellikle kutu üzerinde neden bulunduğunun detayını bilmediğimiz tablolardır. Bu tabloların detayları, EN 458 tarafından açıklanmaktadır. Bu tabloyu özetlemek gerekirse;
Bir kulak koruyucu donanım için SNR değeri belirlenirken farklı 16 kişiden oluşan bir topluluğa kulak koruyucu donanım giydirilerek 8 farklı frekans değerinde sönümleme değerleri ölçülür. Tekrarlanan ölçümler sonucunda çıkan ortalama sönümleme değeri Mf olarak, hesaplamalar yapılırken ortaya çıkan standard sapma sf, ortalama sonuçtan standard sapmanın çıkartılması ile bulunan minimum değere ise APVf ismi verilir. Yukarıda görülen büyük tabloya “oktav bant metodu” ismi verilir ve özellikle frekansa bağlı ölçümü elinde olan işyerleri için en doğru koruma seviyesini belirleyen metotdur.

Tablonun altında görülen H, M ve L değerlerine bakılarak HML metodu ile hesaplamalar gerçekleşebilir. Burada 63, 125, 250 ve 500 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak L (düşük frekansta gürültüler), 500, 1000 ve 2000 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak M (orta frekansta gürültüler), 2000, 4000 ve 8000 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak H (yüksek frekansta gürültüler) değerini belirtir. Buna göre EN 458 standardında verilen formüller ile gerekli hesaplamalar yapılarak seçilen kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığına karar verilir.


Son ve Türkiye’de en yaygın olan kısım ise tüm frekansların logaritmik ortalamasına göre hesaplanan SNR değeri ile hesaplamaları gerçekleştirmektir. SNR değerine göre, bir kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığı EN 458’de bulunan hesaplamalarla, seçilen kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığına karar verilir. Ancak en çok uygulanan ve pratik olan metot, ölçülen gürültü ölçümlerinden, kulak tıkacının SNR değerinin çıkarılması sonucu kulağa iletilen gürültü düzeyinin 70-80 dB arasına denk geliyor olmasıdır.

Her ne kadar oktav bant metodu, HML metodu ve SNR metodu olsa da, asıl gerçek olan o kişiye bir kulak koruyucu donanımın ne kadar uyumlu olduğu ve o kişinin ne kadar doğru takabildiğidir. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde zorunlu olan kulak koruyucu donanım fit testleri ile bir kulak koruyucu donanımı, çalışan taktığında gerçekte ne kadar koruduğu belirlenmiş olacak ve ortam gürültülerini de fit testin yazılımına eklediğinizde, o çalışan için, çalıştığı yerin gürültü seviyelerine göre fit testini gerçekleştirdiği kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığı en doğru biçimde ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: 3M

İnsanların gürültülü ortamlarda çalışması kulak çınlaması, işitme kaybı, psikolojik rahatsızlıklar, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için gürültülü ortamlarda çalışanların, şayet gü- rültü yok edilemiyorsa ve/veya mühendislik önlemleri yetersiz kalıyorsa, kulak koruyucu donanım kullanması gereklidir. Türkiye’de yayınlanan “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği 3 farklı maruziyet değeri mevcuttur. Yönetmeliğe göre en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A) ve maruziyet sınır değeri 87 dB(A) olarak belirlenmiştir. Bunların günlük hayatımızdaki etkisine baktığımızda, eğer bir çalışma ortamında yapılan 8 saatlik gürültü ölçümleri 80 dB(A) ve üzeri olarak raporlandı ise, işveren işyerinde kulak koruyucu donanım bulundurmak zorundadır. 85 dB(A) ve üzerinde ise, çalışanlar işverenin sağladığı kulak koruyucu donanımı kullanmak zorundadır. Ancak genellikle iş güvenliği uzmanlarının seçmesi gereken SNR (sönümleme) değerleri ile ilgili herhangi bir yönlendirme yönetmeliklerde bulunmamaktadır. Yönetmeliğin belirttiği konular arasında; kulak koruyucu donanımın, işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır. Bu yönlendirme sonucu genellikle; genel yaklaşım, en yüksek SNR değerine sahip kulak koruyucu donanım hangisi ise onun tercih edilmesidir. Ancak bu yöntem çok da doğru değildir. Eğer seçilen SNR değeri, ölçüm değerlerine uygun olarak seçilmez ve gereğinden fazla bir koruma sağ- larsa aşağıdaki gibi riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir: - İş arkadaşlarının acil bir durumda çalışana seslenmesini duymama, - Çalan acil durum alarmlarını net olarak duymama, - Ortamdaki herkesden kendisini izole hissedeceğinden, psikolojik sıkıntılar doğabilme, - Forkliftin geri gelme sesini duymama vb. Working in loud environments can cause tinnitus (ear ringing), loss of hearing, psychological disturbances, concentration disorder, etc. To prevent such problems, people who work in loud environments need to use hearing protection equipment if the noise cannot be eliminated and/or engineering measures are insufficient. Due to “Regulation on the Protection of Workers from Risks Related to Noise” published in Turkey, there are 3 different exposure values. According to the regulation, lowest exposure action value is defined as 80 dB(A), highest exposure action value is defined as 85 dB(A), and exposure limit value is defined as 87 dB(A). When we look at their effects on our daily lives, if 8 hours of noise measurements at a worksite is reported as 80 dB(A) and over, the employer is obliged to have hearing protection equipment at the worksite. If it is equal to 85 dB(A) or over, employees are obliged to use the hearing protection equipment provided by the employer. However, in the regulations, there are no instructions on SNR values usually to be selected by OHS specialists. One of the issue defined by the regulation is that the hearing protection equipment must be selected to eliminate or minimize hearing risk. As a result of this instruction; usually, the hearing protection equipment with the highest SNR value is preferred. However, this method is not completely correct. If the SNR value is not selected in accordance with measurement values and provides a protection that is more than necessary, high-risk situations, such as the following, can occur: - Not hearing the calls of colleagues in an emergency, - Not hearing emergency alarms, - Having psychological problems due to feeling isolated from everybody in the environment, - Not hearing a forklift coming back, etc. ADVERTORIAL Kulak Koruyucu Seçiminde Bunları Biliyor Muydunuz? Did You Know These About Hearing Protection selection? Mirey Bonfil Kişisel Koruyucu Donanım Teknik Koordinatörü Personal Safety Division Application Engineer 3M > Normal şartlarda kişisel koruyucu donanımlar ekstra risk yaratmamalıdır. Bu nedenle, her kişisel koruyucu donanımda olduğu gibi kulak koruyucu donanımlarda da doğru seçim önceliklendirilmelidir. Kulak koruyucu donanımlarda Avrupa’nın ve Türkiye’nin de kabul ettiği standart EN 352 olarak geçmektedir. EN 352 standartlar serisi (EN 352-1: Kulaklıklar, EN 352-2: Kulak tıkaçları, EN 352-3: Barete monte kulaklıklar) kulak koruyucu donanımların yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerini kapsamaktadır, seçilecek SNR değeri ile ilgili bilgi vermez. Bu durumda, EN 458 “İşitme Koruyucuları – Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım – Kılavuz” isimli standarda bakılarak en doğru seçim yapılabilmektedir. Öncelikle EN 458’e göre aşağıdaki maddeler bir kulak koruyucu donanım için olmazsa olmazlardandır: - CE işareti, - Ses zayıflatma özelliği, - Kullanıcı konforu, - Ortam ve aktivite, - Tıbbi bozukluklar, - Baret, gözlük gibi diğer kişisel koruyucu donanımla uyumluluk. Özellikle çimento ve inşaat sektörlerinde karşımıza çı- kan, baretin altına giyilen ve sıcak tutması amacıyla kullanılan kar maskesine benzeyen kıyafetlerin üzerine takılan kulak koruyucu donanımlar ne yazık ki üretici firma tarafından beyan edilen koruma seviyesinin çok daha altında koruma sağlamaktadır. 2009 senesinde Liz Brueck* tarafından hazırlanan ve İngiliz HSE (Health and Safety Laboratory) bülteninde yayınlanan araştırmaya göre, bere ve kar maskesi gibi aksesuarlar üzerine giyilen kulak koruyucu donanımların SNR değerlerinin yarı yarıya düştüğü raporlanmıştır. Diğer bir konu ise, barete monte kulak koruyucu donanımlar için baretin, barete monte kulaklık ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Bu konu ile ilgili detay bilgi EN 352-3 standardında yer almaktadır. Baret ve barete monte kulaklık ile ilgili uyum tabloları (S,M,L tabloları) her kulaklığın üretici firmasında yer almaktadır ve bu tabloya göre seçimler gerçekleştirilmelidir. Bu konular içerisinde en önemlisi, aslında günlük hayatı- mızda gördüğümüz ancak genellikle kutu üzerinde neden Normally, personal protection equipment should not create extra risks. Therefore, as in every personal protection equipment, correct selection must also be prioritized in hearing protection equipment. In hearing protection equipment, the standard accepted by European and Turkey is EN 352. EN 352 series of standards (EN 352-1: Earmuffs, EN 352-2: Earplugs, EN 352-3: Helmet attached earmuffs) cover the production, design, performance, marking and user information of hearing protection equipment, it does not provide information on SNR values to be selected. In this case, standard EN 458 “Hearing Protectors. Recommendations for selection, Use, Care and Maintenance. Guidance Document” can present the most accurate selection. First of all, according to EN 458, following items are essential for a hearing protection equipment: - CE marking, - Noise attenuation, - User comfort, - Environment and activity, - Medical disorders, - Compatibility with other personal protection equipment such as helmets, goggles. Hearing protection equipment worn under helmets and over clothing that remind of ski masks, used for keeping workers warm, particularly seen in cement and construction businesses, unfortunately provides a protection much lower than stated by manufacturers. According to a research prepared by Liz Brueck in 2009 and published on English HSE (Health and Safety Laboratory) bulletin; it was reported that hearing protection equipment worn over accessories such as berets and ski masks lower SNR values by half. Another issue to be considered is that helmets must be compatible with the helmet attached earmuffs. A relevant detail is given in standard EN 352-3. All earmuff manufacturers have compliance tables related to helmets and helmet attached earmuffs (S,M,L tables), and selections must be made according to these tables. The most important issue among them is that all details of the tables, which we see in our daily lives > 05 >>ADVERTORIAL 63 bulunduğunun detayını bilmediğimiz tablolardır. Bu tab - loların detayları, EN 458 tarafından açıklanmaktadır. Bu tabloyu özetlemek gerekirse; Bir kulak koruyucu donanım için SNR değeri belirlenirken farklı 16 kişiden oluşan bir topluluğa kulak koruyucu donanım giydirilerek 8 farklı frekans değerinde sönümleme değerleri ölçülür. Tekrarlanan ölçümler sonucunda çıkan ortalama sö - nümleme değeri Mf olarak, hesaplamalar yapılırken ortaya çıkan standard sapma sf, ortalama sonuçtan standard sap - manın çıkartılması ile bulunan minimum değere ise APVf ismi verilir. Yukarıda görülen büyük tabloya “oktav bant metodu” ismi verilir ve özellikle frekansa bağlı ölçümü elinde olan iş - yerleri için en doğru koruma seviyesini belirleyen metotdur. Tablonun altında görülen H, M ve L değerlerine bakılarak HML metodu ile hesaplamalar gerçekleşebilir. Burada 63, 125, 250 ve 500 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak L (düşük fre - kansta gürültüler), 500, 1000 ve 2000 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak M (orta frekansta gürültüler), 2000, 4000 ve 8000 Hz için olan değerlerden yola çıkılarak H (yüksek frekansta gürültüler) değerini belirtir. Buna göre EN 458 standardında verilen formüller ile gerekli hesaplamalar yapılarak seçilen ku - lak koruyucu donanımın uygun olup olmadığına karar verilir. Son ve Türkiye’de en yaygın olan kısım ise tüm frekansla - rın logaritmik ortalamasına göre hesaplanan SNR değeri ile hesaplamaları gerçekleştirmektir. SNR değerine göre, bir kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığı EN 458’de bulunan hesaplamalarla, seçilen kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığına karar verilir. Ancak en çok uygulanan ve pratik olan metot, ölçülen gürültü ölçümlerinden, kulak tı - kacının SNR değerinin çıkarılması sonucu kulağa iletilen gü - rültü düzeyinin 70-80 dB arasına denk geliyor olmasıdır. Her ne kadar oktav bant metodu, HML metodu ve SNR me - todu olsa da, asıl gerçek olan o kişiye bir kulak koruyucu do - nanımın ne kadar uyumlu olduğu ve o kişinin ne kadar doğru takabildiğidir. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde zorunlu olan kulak koruyucu donanım fit testleri ile bir kulak koruyucu do - nanımı, çalışan taktığında gerçekte ne kadar koruduğu be - lirlenmiş olacak ve ortam gürültülerini de fit testin yazılımına eklediğinizde, o çalışan için, çalıştığı yerin gürültü seviyeleri - ne göre fit testini gerçekleştirdiği kulak koruyucu donanımın uygun olup olmadığı en doğru biçimde ortaya çıkmaktadır.

Henüz Kimse Yorum Yapmamış. İlk Yorumu Siz Yapmak İstermisiniz ?
130352
İletişim Bilgileri
İletişim Numaramız
03242341933
Çalışma Saatlerimiz
08:00-18:00
Copyright © MFA İş Güvenliği. Telif Hakları MFA İş Güvenliğine Aittir.

Sayfa 1,71875 - Saniyede Yüklendi.